Registracija dijetetskih suplemenata
28.06.2020

Registracija dijetetskih suplemenata

Od osnivanja Registra za dijetetske suplemente Ministarstva zdravlja odjeljenje za registraciju dijetetskih suplemenata ICM-a je pregledalo i predalo preko 200 zahtjeva za registraciju za manje od godinu dana.

Dostupne usluge:

  • Priprema i podnošenje registracijske dokumentacije Ministarstvu zdravlja Republike Srpske
  • Post-registracijske aktivnosti (izmjena, obnova, prenos rješenja)
  • Stručni prevodi: uputstvo za upotrebu, izgled pakovanja
  • Priprema izgleda pakovanja dijetetskog suplementa (mock-up)
  • Priprema deklaracije dijetetskog suplementa
  • Pregled promotivnog materijala
Prikaži mapu